Table-Booking.com

Warunki Korzystania z Usług Table-Booking
Ostatnia aktualizacja: Dec 17, 2012

Usługi oferowane na www.table-booking.com są własnością Table-Booking.com LLC, 16192 Coastal Highway, Lewes, Delaware, DE 19958, USA.

Siedziba TBS Europe Ltd. znajduje się w Atrium Business Centre, Blackpool Business Park, Blackpool, Cork, Ireland.


Na potrzeby niniejszej Umowy, usługi table-booking są dalej określane terminem "TBS". Termin "Użytkownik" oraz terminy odnoszące się do niego, takie jak: "on" i "jego" mają zastosowanie do każdej osoby odwiedzającej, używającej lub dostarczającej informacji TBS.

Niniejsza Umowa określa Ogólne Warunki Korzystania za pomocą indywidualnego logowania oraz korzystania z portalu internetowego www.table.booking.com, ze wszystkich stron partnerskich TBS, z systemu rezerwacji online TBS oraz z członkostwa w Społeczności TBS Gourmet. Poprzez odwiedzanie, używanie i/lub dostarczanie Nam informacji, wyrażasz zgodę na przestrzeganie Ogólnych Warunków niniejszej Umowy oraz Polityki Prywatności TBS. W każdej chwili istnieje możliwość sprawdzenia Ogólnych Warunków na www.table-booking.com, wydrukowania ich i zachowania jako oddzielnego dokumentu.

Usługi Table-booking
TBS oferuje Użytkownikowi możliwość dokonania rezerwacji online w czasie rzeczywistym lub za pomocą poczty e-mail w Restauracjach współpracujących z TBS. Po dokonaniu rezerwacji Użytkownik otrzymuje wiadomość e-mail potwierdzającą wszystkie szczegóły rezerwacji. Po zaakceptowaniu Ogólnych Warunków niniejszej Umowy Użytkownik wyraża zgodę na każdorazowe otrzymywanie wiadomości e-mail potwierdzającej dokonanie rezerwacji w systemie TBS. TBS działa tylko i wyłącznie w charakterze pośrednika pomiędzy Restauracją i Użytkownikiem. W związku z tym TBS nie oferuje żadnych usług bezpośrednio związanych z przedmiotem działalności Restauracji.

Zasady korzystania z systemu rezerwacji stolików online
Ogólne Warunki Korzystania określają usługi, które są przeznaczone wyłącznie do osobistego i prywatnego użytku przez Użytkowników. Po dokonaniu rezerwacji w Restauracji zrzeszonej z TBS, system TBS informuje Restaurację o danej rezerwacji. Operacja ta jest bezpłatna względem Użytkownika. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za zrealizowanie rezerwacji. W przypadku zmiany planów i zamiaru niepojawienia się w Restauracji Użytkownik jest proszony o anulowanie rezerwacji zgodnie z polityką anulacji rezerwacji w wybranej przez siebie Restauracji.

Jeżeli Użytkownik jest członkiem Społeczności TBS Gourmet i zaznaczył swoje kulinarne preferencje (ograniczenia dietetyczne, alergie, ulubione wina lub ulubiona kuchnia) w ustawieniach swojego społecznościowego profilu Użytkownika jako publiczne, to informacje te zostaną przekazane do zarezerwowanej przez niego Restauracji. Użytkownik udostępniając swoje kulinarne preferencje do wiadomości publicznej, automatycznie wyraża zgodę na przesyłanie tych informacji każdorazowo do restauracji, w której dokonuje rezerwacji. Zgodnie z Polityką Prywatności TBS, Użytkownik wyraża zgodę i akceptuje fakt, iż powyższe informacje będą wykorzystywane i zachowane przez Restaurację w celu zagwarantowania jak najlepszej jakości świadczonych usług każdemu Klientowi.

Anulacja & “No Shows”
W przypadku gdy Użytkownik nie może zrealizować rezerwacji, ponosi on odpowiedzialność za poinformowanie o tym fakcie Restauracji za pomocą poczty e-mail lub telefonicznie zgodnie z polityką anulacji rezerwacji danej Restauracji. System TBS zostanie poinformowany przez Restaurację o “No Show”, co zostanie odnotowane w celu uniknięcia podobnych sytuacji w przyszłości. W przypadku wykrycia powtarzających się sytuacji “No Show" TBS podejmie bezpośrednie działania względem Użytkownika. W efekcie powyższego działania Użytkownik może zostać usunięty ze Społeczności Gourmet. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie informacji o “No Show" za pomocą wiadomości e-mail po każdym dokonaniu rezerwacji. W przypadku otrzymania nieprawidłowego zawiadomienia o “No Show” Użytkownik powinien zawiadomić o tym fakcie TBS za pomocą poczty e-mail na adres: storno@table-booking.com.

Zasady uczestnictwa w Społeczności Table-Booking Gourmet

a. W celu interaktywnego korzystania ze Społeczności TBS Gourmet należy dokonać rejestracji. Rejestracja i stworzenie indywidualnego profilu użytkownika są różnymi czynnościami.

b. Podczas procesu rejestracji Użytkownik musi podać prawdziwe i kompletne informacje, których podania wymaga system TBS. Następnie jego adres e-mail zostanie automatycznie zweryfikowany przez system TBS. Dokonanie rejestracji i wysłanie informacji jest jednoznaczne z akceptacją Ogólnych Warunków Korzystania z systemu TBS przez Użytkownika.

c. Po dokonaniu rejestracji nowy Użytkownik otrzyma nazwę Użytkownika i hasło utworzone przez niego samego. Użytkownik zobowiązuje się do zachowania poufności swoich danych dostępu. Tym samym TBS nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone w związku z niewłaściwym użyciem danych logowania przez osoby trzecie.

d. Każdy Użytkownik posiada swój osobisty profil Użytkownika, który będzie mógł uzupełniać o informacje w formie tekstu i zdjęć. TBS nie ponosi odpowiedzialności za informacje umieszczane przez Użytkownika. Tym samym Użytkownik jest odpowiedzialny za zawartość umieszczanych przez siebie informacji.

Zasady umieszczania informacji
TBS umożliwia członkom Społeczności Gourmet dodawanie, wysyłanie wiadomości e-mail, przetwarzanie oraz inne sposoby umieszczania informacji. Osoba, która utworzyła daną treść (informację) ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszystkie informacje, dane, tekst, zdjęcia, grafiki, wiadomości i inne materiały (zawartość) zarówno o charakterze publicznym jak i prywatnym.

Niniejszym wyrażam zgodę na korzystanie z aplikacji TBS Gourmet Community zgodnie z przeznaczeniem i akceptuję zakaz:

a. zamieszczania, umieszczania, przesyłania pocztą e-mail, przesyłania lub udostępniania w inny sposób treści sprzecznych z prawem, szkodliwych, gróźb, treści obraźliwych, posiadających znamiona nękania, zniesławiających, wulgarnych, obscenicznych, naruszających prywatność innych osób, szerzących nienawiść lub rasowo, etnicznie albo w inny sposób budzących wątpliwości;

b. zamieszczania, umieszczania, przesyłania pocztą e-mail, przesyłania lub udostępniania w inny sposób treści, co do których upubliczniania nie posiada się praw

c. zamieszczania, umieszczania, przesyłania pocztą e-mail, przesyłania lub udostępniania w inny sposób treści, które naruszają prawa chronione patentem, znakiem towarowym, tajemnicą handlową, prawem autorskim lub naruszającym inne prawa wynikające z prawa własności osób trzecich;

d. zamieszczania, umieszczania, przesyłania pocztą e-mail, przesyłania lub udostępniania w inny sposób treści "junk mail", "spam," "chain letters", "pyramid schemes", lub jakiejkolwiek innej formy nagabywania;

e. zamieszczania, umieszczania, przesyłania pocztą e-mail, przesyłania lub udostępniania w inny sposób treści zawierających wirusy komputerowe lub jakiekolwiek kody komputerowe, pliki lub programy stworzone aby przerywać, niszczyć lub ograniczać funkcjonalność "software" lub "hardware" jakiegokolwiek komputera lub urządzenia telekomunikacyjnego;

TBS ma wyłączne prawo (nie obowiązek), aby odmówić lub usunąć jakąkolwiek treść, która narusza prawo lub w jakikolwiek inny sposób budzi wątpliwości co do treści dostępnych poprzez stronę internetową.

Zakończenie Członkostwa w Społeczności TBS Gourmet
Jeżeli Użytkownik złamie którąkolwiek z zasad zawartych w Ogólnych Warunkach lub naruszy jakiekolwiek prawo osób trzecich wymienione powyżej, TBS ma prawo usunąć profil takiego Użytkownika ze Społeczności TBS Gourmet, tym samym kończąc jego członkostwo w Społeczności poprzez usunięcie wszystkich zamieszczonych przez niego treści. Użytkownik nie może odzyskać zamieszczonych uprzednio treści, natomiast jego aktywny profil Użytkownika może zostać usunięty ze Społeczności Gourmet.

Poczta e-mail systemu Table-Booking
Jeżeli Użytkownik dokonuje rezerwacji stolika poprzez system rezerwacji online TBS, to następnie otrzymuje potwierdzającą wiadomość e-mail, która zawiera adekwatne dane rezerwacji (nazwa i adres Restauracji, data rezerwacji, imię i nazwisko Gościa, telefon, e-mail i liczba Gości). Wiadomości e-mail są automatycznie wysyłane przez system TBS i nie mogą być anulowane przez Użytkownika.

Wiadomości e-mail z Restauracji
Użytkownik dokonując rezerwacji za pomocą systemu rezerwacyjnego online TBS wyraża zgodę na otrzymywanie bezpośrednich wiadomości e-mail od wybranej przez siebie Restauracji. TBS w tym wypadku nie ma wpływu na treść wiadomości e-mail otrzymywanej od Restauracji. Restauracja jest odpowiedzialna za treść tych wiadomości e-mail. W przypadku, gdy Użytkownik nie chce otrzymywać tych wiadomości e-mail, powinien skontaktować się bezpośrednio z daną Restauracją.

Newsletter
TBS wysyła członkom swojej Społeczności Gourmet wiadomości e-mail zawierające, np. informacje marketingowe oraz informacje o specjalnościach Restauracji, a także informacje o nowościach TBS. Jeżeli Użytkownik nie życzy sobie dalszego otrzymywania tych wiadomości e-mail, powinien wysłać wiadomość e-mail na adres: unsubscribe@table-booking.com.

Zarówno niezarejestrowani Użytkownicy jak i członkowie Społeczności Gourmet mogą zdecydować czy chcą otrzymywać newsletter TBS. Po wyrażeniu zgody na otrzymywanie newslettera TBS Użytkownik może w każdym momencie anulować subskrypcję i usunąć swoje nazwisko z listy mailingowej wysyłając wiadomość e-mail na adres: unsubscribe@table-booking.com.

Polityka Prywatności
TBS zapewnia pełną ochronę danych Użytkowników. Sprawdź Politykę Prywatności TBS dla uzyskania bardziej szczegółowych informacji.

Ograniczenie odpowiedzialności
TBS nie gwarantuje i nie ponosi odpowiedzialności za jakikolwiek rodzaj szkody związany z korzystaniem z usług oferowanych przez portal, jego system rezerwacji online, stronę internetową TBS Restauracji, ich zawartość lub umieszczane dane. TBS nie gwarantuje, że jego system, serwer lub aplikacje będą działały nieprzerwanie, będą zawsze dostępne i będą wolne od błędów. TBS nie ponosi odpowiedzialności za utratę informacji zachowanych przez Użytkownika, własnych treści oraz danych Restauracji, w szczególności tych wynikających z niedostępności systemu TBS.

TBS nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek treści lub "news" umieszczone przez Użytkownika na www.table-booking.com naruszających Ogólne Warunki Korzystania lub prawa osób trzecich. TBS nie ponosi odpowiedzialności za dokładność i kompletność informacji lub danych umieszczonych przez zarejestrowanych członków TBS i osób trzecich.

Hiperłącza i Moduły
TBS może zamieszczać hiperłącza do stron internetowych zarządzanych przez osoby trzecie. TBS nie kontroluje takich stron internetowych i nie ponosi odpowiedzialności za umieszczane na nich treści.

W przypadku gdy TBS umieściło swoje moduły na stronach internetowych zarządzanych przez osoby trzecie i w związku z tym wyświetlono jakiekolwiek obraźliwe treści, TBS zachowuje prawo do zaprzestania udostępniania tego modułu w jakimkolwiek momencie i wymagania od operatora zaprzestania wyświetlania, rozpowszechniania lub używania modułu.

Zmiana Ogólnych Warunków Korzystania
TBS zachowuje prawo do wprowadzania zmian w aktualnie obowiązującej treści Ogólnych Warunków Korzystania w jakimkolwiek momencie i bez podawania konkretnych powodów. TBS opublikuje te zmiany na swojej stronie internetowej www.table-booking.com. Użytkownik jest zobowiązany do regularnego sprawdzania Ogólnych Warunków Korzystania z Table-Booking poprzez użytkowanie i/lub akceptację informacji o ostanio wprowadzonych zmianach.

Rozdzielna interpretacja postanowień umownych
Żadne z postanowień umownych Ogólnych Warunków Korzystania w całości jak i w części nie powinien decydować o ważności pozostałych postanowień. Niezgodne postanowienie będzie zastąpione w sposób dorozumiany postanowieniem, które z punktu widzenia prawa jest obowiązujące i najbliższe ekonomicznemu zamiarowi i celowi nieważnego postanowienia według normalnego znaczenia. W przypadku niezamierzonego pominięcia stosuje się tą samą zasadę.

Jurysdykcja i właściwość prawa
Niniejsze Ogólne Warunki Korzystania oferowane przez TBS podlegają wyłącznie przepisom prawa Irlandii. Sądami właściwymi do rozstrzygania jakichkolwiek sporów związanych z przepisami niniejszej Umowy są sądy właściwe dla miasta Dublin, Irlandia.

email: info@table-booking.com

Logowanie do Społeczności Gourmet