Table-Booking.com

Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης των Υπηρεσιών του Table-Booking.com
Date: 4-6-2009

Οι προσφερόμενες υπηρεσίες στην ιστοσελίδα www.table-booking.com αποτελούν προϊόν της εταιρείας Table-Booking.com LLC, 501 Silverside Rd. Suite 82, Wilmington, County of New Castle,19809, Delaware.

Για τους σκοπούς της παρούσας συμφωνίας, οι υπηρεσίες του table-booking θα αναφέρονται εφεξής ως TBS. Ο όρος Χρήστης, αναφέρεται σε κάθε άτομο που επισκέπτεται, κάνει χρήση ή καταχωρεί πληροφορίες στο TBS

Η παρούσα σύμβαση θέτει τους όρους και προϋποθέσεις χρήσης για την πρόσβασή σας στην διαδικτυακή πύλη www.table.booking.com, σε όλους τους συνεργαζόμενους ιστότοπους, στο online σύστημα κρατήσεών του και τη συμμετεχή σας στην κοινότητα των Gourmets. Με την επίσκεψή σας, τη χρήση και / ή την υποβολή πληροφοριών προς εμάς, συμφωνείτε ρητά με τους δεσμευτικούς όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας συμφωνίας συμπεριλαμβανομένων τυχόν αλλαγών και αναθεωρήσεων σε αυτή τη συμφωνία και την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων του TBS. Αυτοί οι όροι και οι προϋποθέσεις μπορούν να ελεγχθούν ανά πάσα στιγμή στην ιστοσελίδα www.table-booking.com, να εκτυπωθούν και να διατηρηθούν ξεχωριστά.

Table-booking services
Το TBS προσφέρει στον χρήστη την ευκαιρία να κάνει online κρατήσεις σε πραγματικό χρόνο ή με e-mail μέσω τουTBS στα συμμετέχοντα εστιατόρια. Μετά την επιτυχημένη ολοκλήρωση της κράτησης ο χρήστης θα λάβει ένα επιβεβαιωτικό e-mail που περιλαμβάνει όλες τις λεπτομέρειες της κράτησης. Με την αποδοχή αυτών των όρων και των προϋποθέσεων ο χρήστης επιβεβαιώνει ότι κάθε φορά που κάνει μια κράτηση θα λαμβάνει μία επιβεβαίωση της κράτησης μέσω e-mails από το TBS. Το ΤBS ενεργεί ως εκ τούτου μόνο ως μεσάζων μεταξύ του εστιατορίου και του χρήστη και δεν προσφέρει αφ’ εαυτού καμία υπηρεσία εστιατορίου.

Γενικές οδηγίες online κρατήσεων τραπεζιών
Οι υπηρεσίες που διέπονται από αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις χρήσης προσφέρονται αποκλειστικά και μόνον για την προσωπική και ιδιωτική χρήση του χρήστη. Όταν μια κράτηση έχει γίνει σε ένα εστιατόριο που συμμετέχει στo TBS, to TBS στη συνέχεια θα ενημερώσει το εστιατόριο για αυτή την κράτηση, η οποία προσφέρεται δωρεάν προς τον χρήστη. Ο Χρήστης αναλαμβάνει την ευθύνη να τιμήσει τη κράτηση που έχει κάνει και καλείται να ακυρώσει κάθε κράτηση που δεν έχει τη δυνατότητα να τιμήσει σύμφωνα με την πολιτική ακυρώσεων του εστιατόριου.

Εάν ο χρήστης είναι ήδη μέλος της κοινότητας των Gourmets του TBS και έχει αναφέρει τις γαστρονομικές του προτιμήσεις (διατροφικές απαιτήσεις, αλλεργίες, το αγαπημένο του κρασί ή κουζίνα) στο προσωπικό του προφίλ που βρίσκεται εντός της κοινότητας ως κοινό, οι πληροφορίες αυτές στη συνέχεια θα διαβιβασθούν στο εστιατόριο, στο οποίο έχει γίνει η κράτηση. Εάν ο χρήστης αναφέρει τις προτιμήσεις του δημόσια αποδέχεται αυτόματα το γεγονός ότι για κάθε κράτηση που θα γίνει, οι προτιμήσεις αυτές θα διαβιβάζονται στο αναφερόμενο εστιατόριο. Σύμφωνα με την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων του TBS ο χρήστης συμφωνεί και αποδέχεται ότι οι πληροφορίες αυτές θα χρησιμοποιηθούν και θα αποθηκευτούν από τα εστιατόρια για να βελτιώσουν και να εγγυηθούν την αναγνώριση πελατών και την αφοσίωση τους προς αυτά.

Cancellation & “No Shows”
Στην περίπτωση που ο χρήστης δεν είναι σε θέση να τιμήσει την κράτησή του, ο Χρήστης αναλαμβάνει την ευθύνη να ενημερώσει το εστιατόριο με e-mail ή μέσω τηλεφώνου, σύμφωνα με την πολιτική ακύρωσης του εστιατορίου. Το TBS θα ενημερωθεί από το εστιατόριο για τη "Μη εμφάνιση" του πελάτη και αυτό θα καταγραφεί για να μην ξανασυμβεί. Σε περίπτωση που το TBS εντοπίζει συχνές “No Show” TBS "ακυρώσεις" ή «Μη εμφανίσεις» τότε θα ενεργήσει άμεσα εναντίον του χρήστη Στη χειρότερη περίπτωση ο χρήστης μπορεί να αποβληθεί από την κοινότητα των Gourmets Με την ολοκλήρωση της κράτησής ο χρήστης αναγνωρίζει ότι θα ειδοποιηθεί μέσω e-mail σε περίπτωση μη εμφάνισής του “No Show”. Εάν ο χρήστης λάβει μια εσφαλμένη πληροφορία για “No Show” θα του κοινοποιηθεί το γεγονός και θα κληθεί να ενημερώσει τοTBS με e-mail στη διεύθυνση storno@table-booking.com.

Οδηγίες του Table-Booking αναφερόμενες στη κοινότητα των Gourmets

a. Για μια διαδραστική χρήση με την κοινότητα των Gourmets του TBS, είναι απαραίτητη η προηγούμενη εγγραφή η οποία υφίσταται με τη δημιουργία του προσωπικού προφίλ του χρήστη.

b. Καθ 'όλη τη διαδικασία εγγραφής, ο χρήστης πρέπει να συμπληρώσει τις απαιτούμενες πληροφορίες πλήρως και με ακρίβεια και να δώσει το e-mail του το οποίο θα εξακριβωθεί αυτομάτως από το TBS. Μόλις ολοκληρωθεί η εγγραφή και οι πληροφορίες έχουν αποσταλεί, ο χρήστης συμφωνεί με τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης του TBS.

c. Μόλις ολοκληρωθεί η εγγραφή, ο νέος Χρήστης θα αποκτήσει ένα όνομα χρήστη και έναν κωδικό πρόσβασης που δημιουργήθηκαν από τον ίδιο. Ο χρήστης αναλαμβάνει να κρατήσει αυτά τα δεδομένα εισόδου εμπιστευτικά και το TBS δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία προκληθεί από ακατάλληλη χρήση των στοιχείων σύνδεσης από τρίτους..

d. Σε κάθε χρήστη ισοδυναμεί ένα προσωπικό προφίλ χρήστη, στο οποίο μπορεί να ανεβάσει περιεχόμενο ή εικόνες. Το TBS δεν είναι υπεύθυνο για αυτές τις πληροφορίες, ο δε Χρήστης είναι υπεύθυνος για το περιεχόμενο που έχει ανεβάσει.

Οδηγίες για ανέβασμα περιεχομένου που παράχθηκε από τον ίδιο τον χρήστη
Το TBS προσφέρει στα μέλη της Κοινότητας των Gourmets τη δυνατότητα να ανεβάσουν, να στείλουνe-mail, να μεταδώσουν ή άλλως να καταστήσουν διαθέσιμο το περιεχόμενο που παρήγαν οι ίδιοι. Όλες οι πληροφορίες, δεδομένα, κείμενα, φωτογραφίες, γραφικά, μηνύματα ή άλλο υλικό είτε αυτά αναρτώνται δημοσίως είτε μεταβιβάζονται ιδιωτικά, αποτελούν την αποκλειστική ευθύνη του προσώπου από το οποίο προέρχεται το συγκεκριμένο περιεχόμενο.

Συμφωνείτε να μην χρησιμοποιήσετε την κοινότητα των Gourmets του TBS για:

a Ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή, μετάδοση ή διαφορετικά να καταστήσετε διαθέσιμο οποιοδήποτε περιεχόμενο που είναι παράνομο, επιβλαβές, απειλητικό, προσβλητικό, ενοχλητικό, δυσφημιστικό, χυδαίο, άσεμνο, εισβάλει στη ιδιωτική ζωή των άλλων, απεχθές ή φυλετικά, εθνικά ή άλλως αποδοκιμαστέο?

b Ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή, μετάδοση ή διαφορετικά να καταστήσετε διαθέσιμο οποιοδήποτε περιεχόμενο το οποίο δεν έχετε το δικαίωμα να θέσετε στη διάθεση τρίτων

c. Ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή, μετάδοση ή να καταστήσετε διαθέσιμο οποιοδήποτε περιεχόμενο το οποίο παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα οποιουδήποτε ιδιώτη ή επιχείρησης;

d. Ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή, μετάδοση ή να καταστήσετε διαθέσιμο "junk mail," "spam," "chain letters," "pyramid schemes," οποιοδήποτε περιεχόμενο αναφερόμενο σε «junk mail," "spam", "chain letters", "πυραμίδα συστημάτων," ή οποιαδήποτε άλλη μορφή ανεπιθύμητης προώθησης περιεχομένου?;

e Ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή, μετάδοση ή να καταστήσετε διαθέσιμο οποιοδήποτε υλικό που περιέχει ψηφιακούς ιούς ή οποιονδήποτε άλλον ηλεκτρονικό κώδικα, αρχεία ή προγράμματα σχεδιασμένα να παρεμβληθούν, να καταστρέψουν ή να περιορίσουν τη λειτουργία οποιουδήποτε λογισμικού ή εξοπλισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών ή τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού;

Το TBS έχει το δικαίωμα (αλλά όχι την υποχρέωση), σύμφωνα με την αποκλειστικά διακριτική του ευχέρεια, να αρνηθεί ή να αφαιρέσει οποιοδήποτε περιεχόμενο που παραβιάζει ή είναι διαφορετικά αποδοκιμαστέο, το οποίο είναι διαθέσιμο μέσω του ιστότοπου.

Τερματισμός από την Κοινότητα των Gourmets του TBS
Εάν ο Χρήστης παραβιάζει τις προδιαγραφές που περιέχονται σε αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις ή παραβιάζει οποιαδήποτε δικαιώματα τρίτων μερών που αναφέρονται παραπάνω, το TBS μπορεί να αποκλείσει τον χρήστη από την κοινότητα των Gourmets του TBS με τον τερματισμό της συμμετοχής του ως μέλους στη κοινότητα των Gourmets και την άρση όλου του υφιστάμενου περιεχόμενου που έχει φορτωθεί. Ο χρήστης δεν μπορεί να ζητήσει πίσω οποιοδήποτε περιεχόμενο έχει ήδη φορτωθεί και το υπάρχον προφίλ χρήστη μπορεί να διαγραφεί από την Κοινότητα των Gourmets.

E-mails από τo Table-Booking
Εάν ο χρήστης κάνει κράτηση τραπεζιού χρησιμοποιώντας το online σύστημα κρατήσεων του TBS, ο χρήστης θα λάβει ένα επιβεβαιωτικό e-mail που συμπεριλαμβάνει τα σχετικά δεδομένα κράτησης (όνομα και διεύθυνση του εστιατορίου, την ημερομηνία της κράτησης, το όνομα του επισκέπτη, αριθμό τηλεφώνου, e-mail και αριθμό ατόμων). Αυτά τα e-mails αποστέλλονται αυτόματα από το TBS και δεν μπορούν να απορριφθούν από τον χρήστη.

E-mails από το Εστιατόριο
Όταν ο χρήστης κάνει μία κράτηση χρησιμοποιώντας το on-line σύστημα κρατήσεων του TBS, θα αποδέχεται τη λήψη άμεσων .E-mails από το εστιατόριο στο οποίο έχει κάνει την κράτηση. Στην περίπτωση αυτή τοTBS δεν έχει περαιτέρω έλεγχο αυτών των αποστολών e-mails καθώς το εστιατόριο είναι υπεύθυνο για το περιεχόμενο τους. Εάν ο χρήστης θέλει να διαγραφεί και να μη λαμβάνει αυτά τα E-mails, θα πρέπει να επικοινωνήσει απευθείας με το εν λόγω εστιατόριο.

Ενημερωτικό δελτίο
Το TBS διαβιβάζει στα μέλη της κοινότητας των Gourmets E-mails με π.χ. πληροφορίες μάρκετινγκ, "Specials" εστιατορίων και άλλες νέες πληροφορίες του TBS. Εάν ο χρήστης δεν επιθυμεί πλέον να λαμβάνει αυτά τα E-mails, θα πρέπει απλά να στείλει ένα Ε-mail unsubscribe@table-booking.com , για να αφαιρεθεί από την λίστα.

Αμφότεροι, οι μη εγγεγραμμένοι χρήστες και τα μέλη της κοινότητας των Gourmets, μπορούν να καθορίσουν εάν επιθυμούν ή όχι να λαμβάνουν ενημερωτικά δελτία του TBS. Ακόμη και αν ο χρήστης αποδεχθεί να λαμβάνει ενημερωτικό δελτίο του TBS, αργότερα με την αποστολή ενός e-mail unsubscribe@table-booking.com μπορεί οποιαδήποτε στιγμή να ακυρώσει την εγγραφή του και να απομακρυνθεί από τη λίστα αποστολών.

Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων
Αποτελεί δέσμευση για το TBS η εξασφάλιση ότι τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών εξακολουθούν να είναι πλήρως προστατευμένα. Παρακαλούμε ελέγξτε την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων του TBS για περισσότερες λεπτομέρειες.

Περιορισμός της ευθύνης
Το TBS δεν εγγυάται και αποποιείται κάθε ευθύνης για οποιοδήποτε είδος ζημιών προκύψει από τη χρήση των προσφερόμενων υπηρεσιών της πύλης του, το online σύστημα κρατήσεών του, την ιστοσελίδα των εστιατορίων που φιλοξενούνται στο TBS, το περιεχόμενό του ή τις ενημερώσεις. Το TBS δεν εγγυάται ότι το σύστημα, ο server ή οι εφαρμογές του θα είναι διαθέσιμες δίχως διακοπή και δίχως λάθη. Το TBS αποποιείται της ευθύνης του σε περίπτωση απώλειας αποθηκευμένων πληροφοριών χρηστών, περιεχόμενο που παράγεται από το σύστημα, ή δεδομένα εστιατορίων, ειδικότερα εκείνων που προκύπτουν από τη μη διαθεσιμότητα του συστήματος του TBS

Το TBS αποποιείται της ευθύνης του για οποιοδήποτε περιεχόμενο ή ειδήσεις καταχωρημένες από τον χρήστη στο www.table-booking.com κατά παράβαση των όρων και προϋποθέσεων ή για την καταχώρηση προσβλητικού υλικού προς τρίτους. Επιπλέον, το TBS δεν θα θεωρηθεί υπεύθυνο για την ακρίβεια και την πληρότητα των πληροφοριών ή δεδομένων που αποστέλλονται από μέλη εγγεγραμμένα στο TBS ή από τρίτους.

Υπερσυνδέσεις και Widgets
Στο TBS μπορεί να περιέχονται υπερκειμένοι συνδέσμοι προς ιστοσελίδες που λειτουργούν από τρίτους. Το TBS δεν ελέγχει αυτές τις ιστοσελίδες και δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους.

Αν το TBS έχει τοποθετήσει widgets της σε ιστότοπους που λειτουργούν από τρίτους και εμφανίζουν οποιοδήποτε είδος υλικό αμφιβόλου περιεχομένου, το TBS διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει την παροχή σε αυτό το widget, ανά πάσα στιγμή και να απαιτήσει από τον φορέα εκμετάλλευσης του να σταματήσει την εμφάνιση, τη διανομή ή τη χρήση αυτού του widget.

Τροποποίηση των όρων και προϋποθέσεων χρήσης
Το TBS διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τις διατάξεις των παρόντων όρων και προϋποθέσεων χρήσης ανά πάσα στιγμή και να πράξει τούτο δίχως να αναφέρει κανέναν λόγο. TBS θα δημοσιεύσει αυτές τις αλλαγές στην ιστοσελίδα της www.table-booking.com. Ο Χρήστης είναι υποχρεωμένος να ελέγχει περιοδικά τους όρους & τις προϋποθέσεις χρήσης και χρησιμοποιώντας ή/και υποβάλλοντας πληροφορίες συμφωνεί με τις τρέχουσες αλλαγές που έχουν εισαχθεί .

Διαχωρισμός ευθυνών
Σε περίπτωση που κάποια ιδιαίτερη διάταξη αυτών των όρων και προϋποθέσεων χρήσης είναι άνευ ισχύος, είτε στο σύνολό τους είτε εν μέρει, αυτό δεν επηρεάζει την εγκυρότητα των υπλοίπων διατάξεων. Η μη έγκυρη διάταξη θα θεωρείται ότι αντικαθίσταται από άλλη διάταξη η οποία είναι νομικώς αποτελεσματική και έρχεται πλησιέστερα κατά τη συνήθη αντίληψη προς την οικονομική επιδίωξη και το σκοπό της άκυρης διάταξης. Το ίδιο ισχύει και για οποιαδήποτε ακούσια παράλειψη.

Εφαρμοστέο Δίκαιο και δικαιοδοσία
Αυτοί οι όροι και προϋποθέσεις χρήσης για τις υπηρεσίες που προσφέρονται από το TBS διέπονται αποκλειστικά από τους νόμους της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας. Ο τόπος δικαιοδοσίας για οποιεσδήποτε νομικές ενέργειες που σχετίζονται με τα παραπάνω είναι τα δικαστήρια της πόλης του Βερολίνου, της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας.

email: info@table-booking.com

Σύνδεση στην κοινότητα των gourmets