table-booking.com // międzynarodowy, Stand May 1, 2018
włączając w to wszystkie zarejestrowane adresy URL (table-booking np. table-booking.asia, table-booking.de, table-booking.it itd.), dalej nazywany jako TBS (table-booking services), przywiązuje dużą wagę do ochrony danych osobowych.

Ochrona danych osobowych zgodnie z regulacjami prawnymi odnoszącymi się do ochrony danych osobowych oraz naszymi statutowymi regulacjami jest dla nas priorytetem.
W związku ze światową ekspansją TBS, regulacje dotyczące ochrony danych osobowych mogą się różnić od siebie w zależności od prawa obowiązującego w danym państwie.

Niniejsza polityka ochrony danych osobowych znajduje zastosowanie do wszystkich aplikacji TBS, począwszy od tych pochodzących ze strony internetowej, internetu, skończywszy na produktach użytkownika (PC, MAC) i mobilnych aplikacjach. Nasza polityka wyjaśnia jak, dlaczego i gdzie gromadzimy dane i gdzie ma zastosowanie upublicznianie ich i możliwe ujawnienie osobom trzecim (np. restauracjom, hotelom lub portalom partnerskim, do których restauracja podłączyła moduł wyszukujący).

TBS, czyli table-booking.com jest międzynarodowym narzędziem do wyszukiwania restauracji z systemem rezerwacji w czasie rzeczywistym wraz ze społecznością Gourmet dla wszystkich, którzy lubią odwiedzać nowe miejsca kulinarne oraz z systemem zarządzania gośćmi restauracji i CMS. Oprogramowanie software TBS zostało stworzone przez TBS, co oznacza, że żaden rodzaj danych (nawet tych ukrytych) nie jest podany do wiadomości innych dostawców oprogramowań.

ZBIERANIE I KORZYSTANIE Z DANYCH W SYSTEMIE TBS

www.table-booking.com // mail: info@table-booking.com Copyright © 2018 table-booking.com, all rights reserved.

Logowanie do Społeczności Gourmet