Το table-booking.com //παγκοσμίως, Stand May 1, 2018
συμπεριλαμβανομένων όλων των άλλων εγγεγραμμένων διευθύνσεων URL (π.χ.table-booking.asia, table-booking.de, table-booking-it κλπ.), που εφεξής θα ονομάζεται TBS
(table- booking services) αποδίδει μεγάλη σημασία στα προσωπικά σας δεδομένα.

Πάντα προσπαθούμε να προστατεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σύμφωνα με τους νόμους περί προστασίας δεδομένων και να εξασφαλίζουμε τη συμμόρφωσή μας με τους προκαθορισμένους κανονισμούς.
Λόγω του γεγονότος ότι το TBS είναι ενεργό σε όλο τον κόσμο, οι νόμοι περί προστασίας δεδομένων των επιμέρους κρατών μπορεί να παρεκκλίνουν .

Αυτή η Πολιτική Δεδομένων Ισχύει για όλες τις εφαρμογές του TBS, είτε βασίζεται στον παγκόσμιο ιστό μέσω του διαδικτύου στα προϊόντα του τελικού καταναλωτή (PC, MAC) είτε μέσω εφαρμογών στα κινητά και περιγράφει πως, γιατί και που, συλλέγουμε στοιχεία και, όπου εφαρμόζεται, να τα δημοσιεύουμε και ενδεχομένως να αποκαλύπτουμε προς τρίτους
(π.χ. εστιατόρια, ξενοδοχεία ή πύλες συνεργατών στις οποίες συμπεριλαμβάνεται η αναζήτηση εστιατορίων μέσω «widget»).

Το TBS και ρητά το table-booking.com είναι μια παγκόσμια μηχανή αναζήτησης εστιατόριων με ένα σύστημα κρατήσεων σε πραγματικό χρόνο, σε συνδυασμό με μία κοινότητα για gourmets, για όλους όσους αρέσκονται να βγαίνουν έξω για φαγητό ή ποτό καθώς επίσης και ένα σύστημα διαχείρισης πελατών εστιατορίων με CMS. Το λογισμικό στο οποίο βασίζεται το TBS αναπτύχθηκε από το TBS, το οποίο σημαίνει ότι κανένα απολύτως δεδομένο (ούτε ακόμη και αν είναι κρυμμένο) δεν γνωστοποιείται προς τρίτους παρόχους λογισμικού.

ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ TBS

www.table-booking.com // ταχυδρομείο: info@table-booking.com Copyright © 2018 table-booking.com, όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα.

Σύνδεση στην κοινότητα των gourmets