Table-Booking.com

Table-Booking.com LLC
16192 Coastal Highway
Lewes
Delaware, DE 19958, USA

email: info@table-booking.com

Copyright © by Table-Booking.com LLC

Wszelkie prawa zastrzeżone. Wszelkie prawa autorskie do niniejszej strony internetowej są wyłączną własnością Table-Booking.com

Grafiki mogą być wykorzystywane tylko w celach edytorskich. Użycie grafik jest bezpłatne pod warunkiem podania źródła, z którego zostały skopiowane.
Graficzna obróbka zdjęć- z wyjątkiem doświetlenia głównego motywu zdjęcia – jest zakazana. Zezwala się na kopiowanie, drukowanie i rozpowszechnianie tych stron internetowych wraz z załączonymi dokumentami pod warunkiem przestrzegania powyższych zasad.

* Strony internetowe i dokumenty tutaj udostępnione mogą służyć tylko i wyłącznie do celów informacyjnych.

* Niniejsze strony internetowe i dokumenty nie mogą służyć do celów komercyjnych.

* Każda kopia (stosuje się również do fragmentów) musi zawierać wyżej wymieniony dowód potwierdzający prawa autorskie.

Wyłączenie odpowiedzialności

Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawartość zewnętrznych stron internetowych. Wyłączną odpowiedzialność za zawartość tych linkowanych stron ponoszą ich operatorzy.

Table-Booking.com podejmuje starania w zakresie normalnego działania, aby zapewnić aktualizację zawartości tej strony internetowej w sposób adekwatny i całościowy. Jednakże możliwość występowania błędów nie może być w całości wykluczona. Table-Booking.com nie gwarantuje w żadnym stopniu aktualności, adekwatności i kompletności materiałów opublikowanych na tej stronie internetowej i nie ponosi żadnej odpowiedzialności (materialnej i niematerialnej) za straty i żądania odszkodowawcze zaciągnięte przez osoby trzecie i wynikające z korzystania z treści uzyskanych ze strony internetowej.
Zarejestrowane znaki handlowe i nazwy właścicieli oraz tekst i obrazy chronione prawem autorskim z zasady nie są zamieszczane z taką adnotacją na naszej stronie internetowej. Jednakże brak tego rodzaju adnotacji nie oznacza, że te nazwy, obrazy lub tekst należą do użytku publicznego w kontekście regulacji prawnych dotyczących znaków handlowych lub regulacji prawa autorskiego.

Logowanie do Społeczności Gourmet