Table-Booking.com

Table-Booking.com LLC
16192 Coastal Highway
Lewes
Delaware, DE 19958, USA

email: info@table-booking.com

Copyright © Table-Booking.com LLC

Kõik õigused kaitstud. Veebilehe autoriõigused kuuluvad täielikult Table-Booking.com-ile

Pilte võib kasutada ainult toimetamiseks. See on tasuta juhul kui materjali juurde on lisatud viited Table-Booking.com-ile.
Fotode graafilised muudatused ei ole lubatud - väljaarvatud juhul kui tõstetakse esile põhimotiivi. Keelatud on kopeerida, printida või muul moel taastoota käesolevat veebilehte, selle osasid ja manustatud dokumente.

* Veebilehe osasid ja sellel olevaid dokumente võib kasutada ainult informatiivsel eesmärgil.

* Veebilehe osasid ja dokumente ei või kasutada kommertseesmärgil.

* Iga koopia (see kehtib ka katkendite ja tsitaatide kohta) peab sisaldama viidet autoriõigustele.

Disclaimer

Me ei vastuta veebilehel lingitud väliste lehtede sisu eest. Lingitud lehtede sisu eest vastutavad vastavate lehtede operaatorid.

Table-Booking.com teeb omalt poolt kõik võimaliku, et veebilehel olev sisu oleks uuendatud, korrektne ja täielik. Sellele vaatamata ei saa välistada vigade võimalust. Table-Booking.com ei anna mingit garantiid veebilehel oleva informatsiooni õigeaegsusele, korrektsusele või täiuslikkusele ja loobub vastutusest (materiaalsele ja immateriaalsele) kahjule, mis on põhjustatud kolmandatele osapooltele veebilehel avaldatud sisu kasutamisest.
Registreeritud kaubamärgid, autoriõigustega kaitstud tekstid ja pildid ei ole veebilehel üldjuhul vastavalt märgistatud aga see ei tähenda, et lehel olev materjal kuuluks avalikuks kasutamiseks kaubamärgi või autoriõiguse seaduse mõistes.

Gurmee kommuuni kasutajanimi